เข้าวัด เข้าศาลเจ้าญี่ปุ่นต้องเดินชิดข้างไหน

Shrine3คนญี่ปุ่นเมื่อเดินเข้าวัดหรือศาลเจ้า จะเดินชิดซ้ายหรือขวาโดยจะเลี่ยงไม่เดินตรงกลางทางเข้า เนื่องจากเชื่อกันว่าทางเดินตรงกลางนั้น “เป็นทางเดินของเทพเจ้า” และเมื่อเดินเข้าไปแล้ว จะเดินไปให้สุดทางโดยไม่เดินตัดข้ามฝั่ง หรือถ้าจำเป็นจะต้องเดินตัดข้ามฝั่งก็ให้โค้งคำนับหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการขอขมา

 

Shrine1และเมื่อจะต้องเดินผ่าน Torii ให้คำนับหนึ่งครั้ง เนื่องจากมีความเชื่อว่า Torii เป็นสิ่งแบ่งโลกของมนุษย์และเทพเจ้า การคำนับจึงเปรียบเสมือนการขออนุญาติเข้าเขตของเทพเจ้านั่นเอง ถ้าศาลเจ้านั้นๆ มี Torii หลายแห่ง ก็ทำความเคารพเฉพาะ Torii แห่งแรกที่เดินผ่านได้

 

Shrine2บางวัดหรือศาลเจ้าแบ่งเส้นทางเดินซ้ายขวาเอาไว้เพื่อไม่ให้ผู้คนเดินผ่านตรงกลางทางเดินได้

 

 

ที่มา – marumuraเข้าวัด เข้าศาลเจ้าญี่ปุ่นต้องเดินชิดข้างไหน

2110
ราเมงรสเลิศ 3 ร้าน แห่งชินจุกุ
เผยแพร่ : 24th มิ.ย. 2015 เขียนโดย : ทาเครุ
ลักษณะเด่นของที่พักอาศัยของคนญี่ปุ่น
เผยแพร่ : 24th มิ.ย. 2015 เขียนโดย : ทาเครุ
กิโมโนในเทศกาลต่างๆ
เผยแพร่ : 10th มิ.ย. 2015 เขียนโดย : ทาเครุ
อย่าทิ้งของกินญี่ปุ่นที่หมดอายุแล้วในทันที
เผยแพร่ : 5th พ.ค. 2015 เขียนโดย : ทาเครุ