3 เทศกาลดอกไม้ไฟสุดยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น

เทศกาลดอกไม้ไฟที่จัดแสดงยาวนานที่สุดในญี่ปุ่น

Toyako Onsen Longrun Hanabi Taikai (洞爺湖温泉ロングラン花火大会) จังหวัด Hokkaido จุดเด่นของเทศกาลดอกไม้ไฟนี้ก็คือ เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นให้ผู้ชมได้ชื่นชมกับความงามของดอกไม้ไฟอย่างยาวนานหลายเดือน ในปี 2012 ซึ่งนับเป็นปีที่ 31 งานถูกจัดขึ้นด้วยระยะเวลารวมถึง 187 วัน โดยเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน ถึง 31 ตุลาคม 2012 เวลา 20.45 – 21.05 ในแต่ละวันจะจุดดอกไม้ไฟจากเรือที่ลอยอยู่บนทะเลสาบขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นจำนวนกว่า 350 – 400 นัดเป็นอย่างน้อย

ToyakoOnsenLongrunHanabiTaikai

 

เทศกาลดอกไม้ไฟที่ยิงดอกไม้ไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และที่สุดของโลก

Katakai Matsuri (片貝まつり) จังหวัด Niigata (新潟県)เป็นเทศกาลดอกไม้ไฟที่จัดขึ้นเพื่อสักการะศาลเจ้าในลัทธิชินโตของท้องถิ่นที่มีอายุยาวนานกว่า 400 ปี จัดขึ้นในวันที่ 9 – 10 กันยายน เวลา 19.30 – 22.20 ของทุกปี จุดเด่นของงานนี้อยู่ที่การจุดดอกไม้ไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เรียกว่า “Yonshaku Dama” 「四尺玉」 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร หนักถึง 450 กิโลกรัม เมื่อจุดชนวนดอกไม้ไฟแล้วจะลอยตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าที่ความสูงถึง 850 เมตร และแผ่รัศมีด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 800 เมตรเมื่อลูกไฟแตกออก แล้วยังมีการจุดดอกไม้ไฟชนิดต่างๆ อีกกว่า 15,000 นัด (2 วัน)

KatakaiMatsuri1 KatakaiMatsuri2

 

เทศกาลดอกไม้ไฟที่ใช้งบประมาณมากที่สุดในญี่ปุ่น

Kyososai PL Hanabi Taikai (教祖祭PL花火大会) จังหวัด Osaka เทศกาลดอกไม้ไฟนี้ใช้งบประมาณถึง 150 ล้านเยน เป็นเทศกาลที่บริหารจัดการด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านดอกไม้ไฟกว่า 350 คน จาก 4 บริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ในงานจะมีการจุดดอกไม้ไฟกว่า 20,000 นัด จัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี

KyososaiPLHanabiTaikai

 

ที่มา – marumura

?