ตื่นตา! เนินเขาโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ในภูมิภาคคันโต

ตื่นตา! เนินเขาโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์

สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆผู้ติดตาม เรื่องราวความสวยงามของสวนดอกไม้ของประเทศญี่ปุ่น หากคุณเป็นอีกคนที่มีโอกาสมาเยือน เมืองฮิตาชินากะ (Hitachinaka) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอิบะระกิ (Ibaraki Prefecture) จังหวัดในภูมิภาคคันโต (Kanto) ภูมิภาคที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น (Japan)

          เมืองฮิตาชินากะ เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะชื่อเสียงของ“เนินเขาโคเชีย” (Kochia Hill) ในเขตสวนฮิตาชิ ซีไซด์ (Hitachi Seaside Park) สวนดอกไม้ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองฮิตาชินากะ โดยสวนนั้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.5 เฮกตาร์ และดอกไม้ที่ปลูกในสวนก้จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ซึ่งหากคุณมาเยือนสวนฮิตาชิ ซีไซด์ในฤดูกาลที่แตกต่างไป คุณก็จะได้พบกับความงดงามของพืชพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไป 

เนินเขาโคเชีย หรือ ฮะฮะกิงิ 
เป็นเนินที่ปลูกไม้พุ่มชนิดหนึ่งซึ่งมีต้นกำเนิดในยุโรปตอนใต้ ซึ่งบางชนิดนั้นสามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เมื่อแห้งแล้วสามารถทำเป็นไม้กวาดได้ โดยต้นโคเชียหรือต้นฮะฮะกิงิเป็นไม้พุ่มที่จะเปลี่ยนสี 3 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นสีเขียวในช่วงหน้่าร้อน หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง และจากแดงเป็นเหลือง น้ำตาลในช่วงฤดูใบไม้ร่วง หลังจากนั้นจะถูกนำไปมัดรวมกันเป็นไม้กวาด

200_20121004093735. 200_20121004093813. 200_201210040937361. 200_201210040937362. 200_201210040938131. 200_201210040938132.

 

?