เที่ยวจังหวัดโทตโทริ (Tottori)

5th ก.ค. 2014

โทตโทริ (Tottori) เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่ตั้งอยู่ริมทะเลญี่ปุ่น ทางตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคจูโกขุ (Chugoku) ในอดีตเคยเป็นสมรภูมิสงคราม และ เมืองปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขตซันอินในยุคสมัยเอโดะ โทตโทริ (Tottori) ทิศเหนือ เป็นชายฝั่งทะเลที่ยาวจรดทางตะวันออกเหมาะกับการหาปลา ดำน้ำ ชมอาทิตย์อัสดงสวยงาม ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดเฮียวโก (Hyogo) มีเมืองโทตโทริอยู่ใกล้ชายทะเล และ มีน้ำตกอะเมะดะคิ ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดชิมะเนะ มีเมืองโยนะโกะเป็นศูนย์กลางริมทะเล มีภูเขาและบ่อน้ำแร่มากมาย ทิศใต้ เป็นที่ราบสูง ติดกับจังหวัดโอคะยะมะ ที่บ่อน้ำพุร้อนหลายแห่ง การเดินทาง จากสถานีโอซะกะโดยสารรถไฟด่วนขบวน Super Hakuto สาย Chizu Kyuko Line […]