โทโฮขุ (Tohoku) อีสานแห่งญี่ปุ่น

30th ก.ค. 2014

ญี่ปุ่นประกอบไปด้วย 8 ภูมิภาคหลักๆ หนึ่งในนั้นคือ ภูมิภาคโทโฮขุ (ToHoku) ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวไทยเริ่มที่จะไปเที่ยวชมภูมิภาคนี้กันมากขึ้น อาจจะเป็นเพราะมีโอกาสได้ไปเที่ยวชมโตเกียว เกียวโต โอซาก้า กันมากแล้ว ก็อยากจะเปลี่ยนเส้นทางกันดูบ้างก็เป็นได้ “โทโฮขุ” นั้นแปลตรงๆ ตัวว่า..ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะฮอนชู เกาะใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าจะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตชนบท และในฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นอย่างแสนจะน่าทรมาน แต่ภูมิภาคก็มีภูมิประเทศที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่นหลายแห่งเลยทีเดียว ภูเขาสลับซับซ้อนงดงาม ทะเลสาบใสสะอาด แล้วยังมีแหล่งแช่น้ำพุร้อนให้เลือกมากมาย จึงต้อนรับนักท่องเที่ยวปีละมากๆ ไม่น้อยหน้าภูมิภาคอื่นๆ ภูมิภาคนี้ประกอบด้วย 6 จังหวัด คือ Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi, และ Yamagata จังหวัดอาคิตะ (Akita) นั้น […]