Okayama (โอคายะมะ) อาณาจักรแห่งลูกท้อ

2nd ก.ค. 2014

โอคะยะมะ (Okayama) โอคะยะมะ (Okayama) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ ด้านตะวันออกสุดของภูมิภาคจูโกขุ (Chugoku) เชื่อมต่อเกาะฮอนชู (Honshu) และเกาะชิโคขุ (Shikoku) จึงเปรียบเสมือนประตูด่านแรกหรือชุมทางคมนาคมที่สำคัญของภูมิภาคนี้ สะพานเซโตะ (Seto Ohashi) ทางเหนือ ติดต่อกับจังหวัดโทตโทริ (Tottori) เป็นอุทยานแห่งชาติ Daisen Oki รวมถึงพื้นที่ราบสูง Hiruzen ที่มีรีสอร์ทเล่นสกี อุดมด้วยแหล่งอาบน้ำแร่ ธรรมชาติมากมาย และทะเลสาบยุบะระ (Yubara) ทางตะวันตก ติดต่อกับเมืองฟุคุยะมะ (Fukuyama) ของจังหวัดฮิโรชิมะ (Hiroshima) ถัดลง ทางใต้สุด หันสู่แนวชายฝั่งทะเลในเซโตะ (Seto Naigai) มีสะพานเซโตะ (Seto […]