เจแปนแอลป์ (เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น)

25th มี.ค. 2015

เมื่อพูดถึง “Alps” เกือบทุกคนจะต้องนึกถึงเทือกเขาสูงที่โด่งดังมากทางตอนกลางค่อนไปทางใต้ของทวีปยุโรป (European Alps) เพราะเป็นสถานที่พักตากอากาศในฤดูหนาวของใครหลายๆ คน รวมทั้งยังเป็นแหล่งเล่นกีฬาฤดูหนาวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันนี้..ถ้าใครยังไม่รู้จัก Japan Alps ก็ถือว่าเชยมาก นั่งเครื่องบินไม่ต้องนานเท่ากับไปยุโรป แต่ก็ได้เห็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนสวยงาม มีรีสอร์ทบริการบ่ออาบน้ำแร่ที่ช่วยให้ผ่อนคลายมากในช่วงอากาศหนาวๆ รวมทั้งยังมีเส้นทางการเดินทางที่น่าสนใจ เป็น “Alps” แบบญี่ปุ่นที่ได้บรรยากาศไม่แพ้ “Alps” ของทางยุโรปอย่างแน่นอน Japan Alps National Park หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า Chubu-Sangaku National Park เป็นอุทยานแห่งชาติที่ชาวญี่ปุ่นภาคภูมิใจในความงดงามที่ไม่แพ้ที่ไหนในโลก เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ใจกลางของเกาะฮอนชู เกาะหลักของประเทศญี่ปุ่น ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัด Gifu, Toyama, Nagano, และทางใต้ของ Japan Alps ยังครอบคลุมบางส่วนของจังหวัด Yamanashi และ Shizuoka […]